Analýzy a řešení


Případová studie

Řekněme, že používáte 20 klasických dataloggerů pro monitorování teploty v lednicich ve zdravotnické laboratoři. Dataloggery vyčítáte jednou týdně připojením ke svému počítači. Následně vytvoříte protokol.
Čas potřebnýpro vyčtení jednoho dataloggeru je cca. 10 minut ( zahrnuje demontáž dataloggeru, jeho připojení k PC, vyčtení a tvorbu protokolu).

Ročně je tak potřeba 20*52*10/60=173 hodin práce jedné osoby. Náklady na vyčítání dataloggerů Vás tak stojí v nákladech na zaměstnance přibližně 40000,- Kč ročně.

Porovnejte!
U WiFi dataloggerů testo Saveris™ 2 Vám prptokoly z měření automaticky přijdou každý de/týden/měsíc na Váš e-mail. Stačí je pouze uložit nebo vytisknout.

O překročení nastavených hraničních hodnot se dozvíte obdržením SMS zprávy nebo e-mailu. Pokud nebude WiFi datalogger z  jakéhokoliv důvodu komunikovat (např. zastínění radiového signálu WiFi, výpadek WiFi) můžete být o tom také informování pomocí SMS nebo e-mailu.

Náklady na pořízení dvaceti zcela novývh WiFi dataloggerů testo Saveris™ 2 T1 se Vám vrátí již dříve než za 2 roky.

Ukázky - obrazovky programu Saveris 2


Potřebujete informace o produktech? Využijte e-mail nebo volejte číslo:

mobil: 702 136 130  | e-mail:  info@laborshop.cz