Kalibrace
Teplota:
Rozsah referenčních měřidel s metrologickou návazností
je  -18°C až +1000°C v provedení měřicí řetězec s příslušnou sondou.
Ke kalibraci vpichových a ponorných sond do průměru 6mm slouží kalibrační pícka AMETEK JOFRA s pracovním rozsahem teplot od -18°C do  +155°C.
Kalibrace teplotních bezkontaktních sond a dataloggerů probíhá v kalibrační komoře S-904 s rozměry pracovního prostoru 105x105x160mm.
Průměr průchodky max. 25mm.

Relativní vlhkost
Rozsah referenčního meřicího řetězce s metrologickou návazností (impedanční čidlo) je 20 až 80% RV.
Kalibrace vlhkostních nebo kombinovaných T/RV sond a dataloggerů probíhá v kalibrační komoře S-904
s rozměry pracovního prostoru 105x105x160mm. Průměr průchodky max. 25mm.

Kalibrace pH metrů
Ke kalibraci pH metrů slouží pH simulátor - vysoce stabilní zdroj definovaných napětí v rozsahu +/- 2000mV
s možností předřazení impedance až 1GOhm. K proměření teplotní kompenzace čidel Pt 100 a Pt 1000
slouží referenční rezistory s hodnotami 100 a 1000 Ohmů.

Měření koncentrace CO2
Rozsah měřicího přístroje pro koncentraci CO2 ve vzduchu  0 až 10%. Rozlišení 0,1 %.

Kalibrace jiných veličin   
Podle dohody lze kalibrovat i jiné veličiny, například otáčky, tlak,  elektrické napětí, elektrický odpor. 

 

Ukázky prováděných činností


Potřebujete informace o produktech? Využijte e-mail nebo volejte číslo:

mobil: 702 136 130  | e-mail:  info@laborshop.cz