Procesy zajištění kvality


Kvalita výsledného produktu je závislá na celé řadě úkonů, které od nákupu suroviny až po testy hotového výrobku probíhají podle určitých postupů, které se obvykle označují jako systém řízení kvality. Součástí toho bývá i kontrola zařízení, která zajišťují určitý požadovaný režim,např, teplota, vlhkost, atd. Nutnou podmínkou udržení požadovaného režimu je bezchybná funkce zařízení, soubor těchto testů bývá nazýván operační  kvalifikací (OQ).
Pak následuje prověření dodržení požadovaných procesních podmínek s ohledem na sledovanou veličinu, velikost pracovního prostoru a délku měření sledované veličiny. Je možné přistoupit i k simulaci různých provozních stavů, např. výpadku napájení, otevření dveří.
Dokument zachycující uvedený soubor testů se označuje jako procesní kvalifikace (PQ).
Závěrečná zpráva je dokumentem, že proces, probíhající ve sledovaném zařízení odpovídá stanoveným požadavkům. V případě, že nedojde ke splnění stanovených kritérií je doporučeno nápravné opatření a provedena následná procesní kvalifikace.
 
Měřící systém je soustředěný zejména na mapování  teploty a relativní vlhkosti v pracovním prostoru sledovaného zařízení. Při objemu  do 1000 litrů se pro měření používá  devět teplotních čidel, termočlánků typu K. Měření vlhkosti v tom případě probíhá ve třech bodech impedančními čidly RV .
Při použití  kombinovaných T/RV čidel je možné souběžně snímat teplotu a relativní vlhkost z devíti měřicích míst.

Potřebujete informace o produktech? Využijte e-mail nebo volejte číslo:

mobil: 702 136 130  | e-mail:  info@laborshop.cz